The Bridge to the New World

De New World is al aanwezig en jij bent de brug

In de New World zijn we ons bewust dat de bron van alles liefde is

Elke situatie die je tegenkomt, in of buiten jezelf, is liefde en is er voor jou

Alles bestaat uit energie. Alles is gemaakt van energie, er is niet iets wat niet van energie is. Een ander woord voor energie is licht, liefde, ruimer bewustzijn, creatiekracht, God.

Hoe dichter de energie is, hoe meer wij het met het blote oog kunnen zien. Zoals materie, maar ook gebeurtenissen en overledenen zijn energie.

Alles is gemaakt van energie, van liefde. Alles komt voort uit de bronenergie; liefde.

Liefde is onvoorwaardelijk, liefde is omarmend, liefde is oordeelloos

Liefde is aanwezig zijn en ontvangen, altijd en alles, in en om jou heen
3b contact

In deze maatschappij zijn we bezig om ons bewust te worden dat de bron van alles liefde is, dit uit zich in tegenstellingen. Tegenstelling zoals goed-fout, dader-slachtoffer, winnaar-verliezer, beloning-straf. Deze tegenstellingen laten ons zien dat ze uit dezelfde bron voortkomen. Goed is de aanwezigheid van liefde en slecht is de afwezigheid van liefde, dus is de gemeenschappelijke bron liefde.

Een slachtoffer zegt in zoveel woorden dat het onterecht is dat iemand hem iets aangedaan heeft, omdat hij echt lief is en de ander niet, de dader is echt niet lief, beiden hebben dezelfde bron: liefde. Zo is het bij elke tegenstelling.

In de New World zijn we ons bewust dat de bron van alles energie, liefde is. Er is niet iets wat niet vanuit liefde ontstaan is. Elke situatie die je tegenkomt in of buiten jezelf is liefde, en is er voor jou. Er is geen buitensluiten, geen tegenstand, geen wantrouwen en geen vijand.

In de New World gaat het om kracht

Je draagt bij aan de New World door juist jouw originele en authentieke kracht te uiten

In de New World is het geven van jouw authentieke kracht van belang. Juist het geven van jouw specifieke originele kracht maakt dat je bijdraagt aan de New World.

In de huidige maatschappij gaat het juist vaak over gemeenschappelijkheden, hetzelfde denken of hetzelfde doen. Jouw specifieke kracht, dus wat jij geeft, hoe je iets doet en vanuit welke intentie, is in deze maatschappij niet van belang en in de New World juist wel.

Jouw originele kracht is wie jij bent, komt van binnenuit. Is een stuwende energie, een verlangen, een energiegevende kracht. Vanuit deze kracht handel je in passie, noodzaak en inspiratie.

Deze kracht is er voor en door jou. Elke uiting doe je voor jezelf. Je uit je niet voor een ander, je uit je voor jezelf, zodat je ervaart wie je bent.

Geef je kracht, opdat jij jouw kracht ervaart. Hoe meer kracht jij geeft, hoe groter en ruimer jij jezelf ervaart. Deze originele kracht komt vanuit de wezenster.

gesneden

In de New World leven mensen van binnenuit, van wie zij van oorsprong zijn, vanuit hun oorspronkelijke kracht; de wezenster

Vreugde, schoonheid, dankbaarheid, gezegendheid, rust, vrijheid, goddelijkheid

De wezenster is de goddelijke vonk in jou. Je wezenster is wie je van oorsprong bent, was, en altijd zult zijn. Zowel in het leven als in de dood.

De wezenster is de bronenergie die straalt van binnenuit, veelal te ervaren in je buik, zo rond je navel.

De energie van de wezenster ervaar je als vreugde, schoonheid, dankbaarheid, onvoorwaardelijke liefde, vrede, rust, vrijheid, goddelijkheid.

Jouw wezenster is wie jij bent van oorsprong, van origine, is authentiek

Wie jij altijd bent, was en zult zijn in al je levens en doden

In deze maatschappij leven mensen veelal vanuit hun hoofd en gedachtes

In de New World zijn we ons bewust dat gedachtes/overtuigingen en emoties/gevoelens maar een deel zijn van wie wij totaal zijn
klein

Een mens bestaat uit een lichamelijk deel (gevoel zoals pijn, fijn, vaag, koud, zacht), een emotioneel deel (blij, verdriet, boos en bang), een mentaal deel (gedachte en overtuigingen) en een spiritueel deel (wezenster en  intuïtie).

De wezenster is wie je van oorsprong bent, je authentieke zelf.

Je gedachtes en overtuigingen heb je (onbewust) aangeleerd of overgenomen. Je gedachtes en overtuigingen beïnvloeden veelal je staat van zijn (hoe je je voelt) en je staat van zijn is dus ook vaak aangeleerd en komt niet voort uit je originele zelf.

Dit voelen mensen. Dit is waarom je zo vaak in strijd bent met jezelf over wat je wenst te doen en wat je doet, over hoe je wilt dat het leven zou zijn en hoe het nu werkelijk is.

Maar er is een verlangen, een verlangen naar rust, vrijheid, vreugde en dit verlangen is een verlangen naar thuiskomen bij jezelf, naar thuiskomen in je originele staat van zijn. Dat is de energie die je ervaart in je wezenster.

Onvoorwaardelijk en oordeelloos jezelf ontvangen

In alles wat je bent, je gedachtes, gevoelens en al je kracht

Alle delen van jou, dus je mentale, lichamelijke, spirituele en emotionele deel dienen jou, zijn er voor jou. Zij zijn nooit onafhankelijk of tegen jou. Jij hebt ze (onbewust) gecreëerd uit liefde voor jezelf. Ze, je gedachtes en emoties, zijn daarom nooit je vijand waar je vanaf moet. Het enige wat jij hoeft te doen is deze gedachtes en emoties ontvangen. Want daar zijn ze voor. Als jij ze ontvangt, dan kom je te weten wie en wat je allemaal verzonnen hebt. En hoe jij jezelf gecreëerd, opgebouwd, hebt.

Als je jezelf onvoorwaardelijk ontvangt, elk moment van de dag, dan weet je hoe jij jezelf hebt vormgegeven.

Dit verschilt met vele spirituele theorieën, die in deze maatschappij tot uiting komen. Zij zeggen dat je gedachtes los moet laten, dat je je ego los moet laten. Het onhandige is dat je dan een deel van jezelf los laat. Je zult jezelf daar door gaan missen.

En je hoeft niets te healen of in het Licht te zetten, alleen jezelf te ontvangen, eerlijk, onvoorwaardelijk en oordeelloos, zodat jij ervaart dat je al Heel bent. Alles wat jij nodig hebt, bevindt zich al in jou.

Het gaat juist om ontvangen, omarmen, insluiten, elke gedachte/emotie/ kracht ben jij, is jou. Hoe meer jij ze erkent, hoe meer heel, eigen en completer, jij je gaat voelen.

20190112_155233

Hoe meer jij jezelf en al je gevoelens, emoties en gedachtes ontvangt, hoe meer je weet hoe jij jezelf hebt vormgegeven

Emotie is energie in beweging, die met jou communiceert over hoe jij je voelt

Angst, verdriet, blijdschap en boosheid

Emoties zijn oordeelloos en mag je totaal onvoorwaardelijk ontvangen. Je ervaart emoties voor jezelf, door jezelf en als uiting van jezelf, om je eigen energie beweging te laten stromen. Opdat jij zo communiceert met jezelf over wat jou beweegt en raakt.

Emoties zijn een uiting van liefde, want de emotie angst vertelt je dat je houdt van je leven en jezelf. Ontvang angst en voel de liefde die het met zich meebrengt. Is je grootste angst om je kind te verliezen, dan voel je de liefde in je hart voor je kind.

Boosheid is een krachtige energie-uiting om aan te geven wie je bent, waar je voor staat en waar je van houdt. Het is een uiting van liefde voor jezelf. Bijvoorbeeld je bent boos dat dieren mishandeld worden, deze boosheid is een krachtige energie en is een uiting van liefde voor jezelf en de dieren. En door deze krachtige boze energie richt je bijvoorbeeld een Olifantenopvangcentrum op. Zonder boosheid zal je niet aangezet worden om in actie te komen.

Verdriet is een liefdesenergie. Je hebt alleen verdriet om dingen waar je van houdt en mensen van wie je houdt. Zonder liefde zou je geen verdriet voelen. Ontvang het verdriet en voel de intense liefde in je hart.

Blijdschap is een uiting van liefde, omdat het laat zien waar je van houdt. De liefde stroomt zo uit je hart naar je ogen en mond toe, als vanzelf begin je te lachen.

In de huidige maatschappij distantiëren we ons vaak van emoties. Vooral verdriet, angst en boosheid willen we ontlopen, omdat we deze ervaren als niet fijn. In de New World ontlopen we ze niet, maar omarmen we alle emoties. We creëren ruimte om ze te voelen, en uiten we de energie op een passende manier. Bij verdriet gaan we huilen, bij boosheid maken we ons groot en zet het ons aan om in actie te komen, bij angst bibberen we en maken we ons klein en zoeken we veiligheid in onze eigen energie. Bij blijdschap gaan we lachen en stralen.

1d. home new world a

Emoties uit je voor jezelf om de energie, de liefde te laten stromen

Liefde van, door en als uiting van jou voor jezelf, opdat je weet wat je raakt

Totaal aanwezig zijn; is totaal bewust zijn van jezelf

Je focus ligt op jezelf, verbonden met je gevoel, je gedachtes, afgestemd op je wezenster, ervaar je kracht, en verbondenheid met God, 't Al

Wees aanwezig, want vanuit aanwezigheid ontvang je jezelf. Aanwezig zijn is focus op jezelf, bewust zijn van wat je denkt, hoe je je voelt en de kracht van je wezenster.

Als jij aanwezig bent, dan ben je in het hier en nu, ontvang je jezelf. Je bent paraat, alert en in je kracht.

En in deze aanwezigheid loop je jouw zielenpad, zie je in elke situatie waar het licht is; de opening, waar de mogelijkheden zijn, om je zelf te uiten. Het geven van jezelf, van je kracht vanuit je wezenster.

Het geven van jezelf is jezelf dienen. Jezelf dienen, is de ander dienen, is 't Al dienen. Opdat jij groeit in kracht, opdat je groeit in ruimte, opdat jij totaal vervuld bent met je eigen bron, aanwezig.

Focus op jezelf!

Aanwezig zijn, Nu, Alert, Jezelf eerlijk ontvangen

Jij mag geluk, liefde, vrijheid ervaren ongeacht de situatie

Jouw authentieke staat van zijn is vreugde, liefde, vrijheid; dat is wie jij van origine bent
klein

Onder al je gedachtes/emoties/gevoelens is altijd je originele staat van zijn aanwezig. Vanuit je wezenster kun je altijd geluk, vrijheid, rust, dankbaarheid en vreugde ervaren, ongeacht welke gedachtes of emoties je ook hebt. Je kunt diepe vreugde ervaren, terwijl je gedachtes je iets anders vertellen.

Gedachtes en emoties worden geprikkeld door interne en externe gebeurtenissen en situaties. Als je je afstemt op je wezenster ervaar jij de energie van je wezenster, ondanks je aangeleerde overtuigingen over bepaalde situaties.

Hoe meer je je afstemt op je wezenster, hoe meer je je wezenster en zijn energie gaat ervaren, zoals dankbaarheid, vreugde en onvoorwaardelijke liefde, ondanks wat je denkt en hoe je je voelt over welke gebeurtenis dan ook.

Jij mag geluk ervaren. Jouw originele staat van zijn is geluk, vrijheid, dankbaarheid, oordeelloosheid en schoonheid. Dit mag jij continu en altijd ervaren, want dit is wie jij van origine bent.

Hoe meer jij vanuit je wezenster leeft, hoe meer vreugde, geluk, vrijheid, dankbaarheid, schoonheid en goddelijkheid jij ziet, hoort, ruikt en proeft.

Je hebt Belevingsvrijheid!

Jij bent vrij om te ervaren wat je wenst te ervaren

Het lijkt dat een bepaalde situatie van buitenaf jou een bepaald gevoel geeft, maar de waarheid is dat jij jezelf een bepaald gevoel geeft. En dit geef jij jezelf door waar jij jezelf mee identificeert. De realiteit die jij ervaart zegt iets over waar jij je op afgestemd hebt.

Stem jij je af op je wezenster, dan ervaar jij vreugde en leef jij in een vreugdevolle wereld, ongeacht de situatie. Ben je afgestemd op een overtuiging dat de wereld geen veilige plek is, dan ervaar en leef jij in een onveilige wereld.

Hoe jij de wereld ervaart, verraadt waar jij je mee identificeert, waar jij op afgestemd bent. En jij bent vrij om jezelf af te stemmen op wat je maar wilt!

Jij hebt belevingsvrijheid. Je bent vrij om te kiezen hoe je met dingen omgaat en je bepaalt zelf hoe je op iets reageert. Jij bent vrij om elke situatie zo te ervaren als jij wenst, door jezelf af te stemmen op wie je wenst te zijn. En die vrijheid is leven in het Paradijs.

Leef in het Paradijs!

Geef wat je wenst te ervaren en je ervaart het!

Je kunt alleen jezelf ervaren

Want wat je ervaart ben jezelf
crop

Alle gevoelens en sensaties die jij ervaart ben jezelf. Je kunt alleen jezelf ervaren. Hoor jij muziek, dan ervaar je je eigen trommelvlies dat beweegt. De muziek zelf kun je niet ervaren. Ervaar je koude tijdens harde wind, dan ervaar je niet de wind, maar het vel van je lichaam.

Ervaar je onrecht en boosheid over kinderen die honger lijden in Afrika, dan ervaar jij je eigen gevoel. Je kunt hen niet ervaren. Je ervaart je eigen overtuiging over hongerige kinderen.

In de huidige maatschappij vinden we het genoeg om andere mensen, dieren en milieu zielig te vinden en geven we geld om het probleem op te lossen. Zodra we geld geven voelen we ons minder beroerd.

In de New World zijn we ons bewust dat we alleen onszelf kunnen ervaren. Zien wij hongerige kinderen en voelen wij ons verdrietig, dan zijn we ons bewust dat wij onszelf zielig vinden.

Jij doet er toe!

Door waar jij aan bijdraagt creëer jij de wereld, jij bent de wereld!

In de huidige maatschappij voelen we ons schuldig en daarmee klaar, maar in de New World als iets je echt raakt, dan ga je daarmee aan de slag. Dan ga je jezelf ontvangen en uitzoeken welke overtuigingen maken dat je andere mensen zielig vindt, dat je jezelf zielig vindt, dat je je een slachtoffer voelt van situaties, afhankelijk bent van eten, dat je denkt dat je niet goed genoeg bent en wellicht verslaafd bent aan eten.

Naast zelfonderzoek, ga je ook actie ondernemen. Als zij daar honger hebben, hoe kan dat? Er is zoveel eten in de wereld, sterker nog er wordt eten weggegooid. Je gaat alleen eten om jezelf lichamelijk te voeden en niet eten uit verveling, afleiding of uit verslaving. Je gaat geen dieren eten, want dieren eten planten. Jij kunt beter zelf die planten opeten, sterker nog er kunnen van het aantal planten (die de dieren anders zouden opeten) veel meer mensen leven, dan dat wanneer mensen de dieren eten. Je schuldig voelen over iets zet je aan tot actie.

Stel je voor dat iedereen alleen voedsel zou kopen om zijn lichaam te voeden, hoe anders zullen de winkels eruit  zien, hoe minder ziektes er zullen zijn, hoe veel meer voedsel er is voor iedereen. Wat jij doet, wat jij eet, bepaalt of een ander honger heeft, bepaalt hoe de winkels eruit zien, bepaalt of dieren mogen leven, bepaalt het milieu. Jij bepaalt met alleen al het eten hoe de maatschappij er uitziet.

Walk your talk!

Jij bent Heel!

Alles wat jij wenst te ervaren bevindt zich in jou

Alle kracht bevindt zich in jou. Het enige wat je kunt ervaren is jezelf. Je hebt dus niets van buiten nodig om een bepaalde gewenste ervaring te krijgen. Wens je geluk, vrede, liefde, veiligheid, harmonie? Al deze krachten bevinden zich in jou. Geef deze krachten en je zult ze ervaren. Er is niet iets wat jij van buiten nodig hebt. Jij bent Heel.

En niet alleen jij. Iedereen is heel. Een ieder heeft alle kracht in zich om datgene te ervaren wat hij wenst te ervaren.

In de huidige maatschappij zeggen we dat we geld nodig hebben om ons veilig te voelen. In de New World zeggen we: 'Ik wens veiligheid te voelen. Ik stem mij af op mijn wezenster, want daarin ervaar ik veiligheid, onvoorwaardelijke liefde en dat alles goed is, goddelijkheid. Dit gevoel straal ik uit, geef ik, zie ik om mij heen.' En daardoor ervaar je het.

Jij bent Heel, iedereen is heel. Vergis je niet in het denken dat een ander niet Heel is, want dat gebeurt zo vaak in deze maatschappij, waarin we voor andere mensen denken dat ze bepaalde dingen nodig hebben om geluk en liefde te ervaren.

Focus op jezelf, wees aanwezig, ervaar je kracht, je liefde, je heelheid

Opdat jij in contact bent met hoe het leven uit jou stroomt

Jouw taak is jezelf dienen door jezelf te geven, jouw originele kracht te uiten

In elke situatie, elke dag op elk moment

In de New World leef je van binnenuit, vanuit je originele kracht. Die kracht geef je, uit je en daardoor draag je bij aan de wereld en dien je jezelf.

Dat is de zin van jouw bestaan; het geven van je originele kracht, je wezenster. Het ervaren, het zien, het horen, het denken, het geven, het uiten van vreugde, vrijheid, verbondenheid, schoonheid, dankbaarheid, liefde, goddelijkheid.

Het uiten van jouw kracht is jouw werk, dat is jouw beroep. Dus het doen van jezelf is je beroep, ongeacht welke werkzaamheden je doet. Of je nu werkzaamheden doet als zuster of als winkelbediende, je taak is het geven van jezelf.

En in dit geven ervaar jij jezelf, ervaar jij jouw wezenster; liefde, vreugde, schoonheid, verbondenheid, goddelijkheid. En daardoor dien jij jezelf.

En hoe meer jij jezelf dient, door jezelf te geven, hoe meer jij liefde, geluk, vrijheid, vrede, schoonheid en goddelijkheid ervaart en jouw dagelijkse realiteit een afspiegeling wordt van wie jij van origine bent.

In jezelf geven, ervaar je wie jij van origine bent, jouw wezenster, liefde, vreugde, schoonheid, verbondenheid, goddelijkheid

Welkom in de New World!

Wanneer jouw realiteit een afspiegeling wordt van wie jij van origine bent; liefde, vrijheid, geluk

Jij bent de brug van de New World

Geef en zie oordeelloze en onvoorwaardelijk liefde, vreugde, schoonheid, vrijheid en goddelijkheid

Jij bent de brug, want door nu al zo te leven, door je nu af te stemmen op je wezenster, door nu je slachtofferrol te laten gaan, door nu oordeelloos te ontvangen en onvoorwaardelijke liefde in alles te zien en alles als zodanig te erkennen, stap jij in de New World. Want de New World is al aanwezig. Nu. Wees de brug. Draag bij aan de New World.

Be the source!

Als jij gaat, volgen anderen

Lees meer over de New World en hoe jij de brug bent van de New World op de volgende pagina Be the Bridge