Life & Death

In de New World zijn we ons bewust van de cirkel van het NU

Waarin alles zich bevindt en alles altijd aanwezig is
20190112_155922
De cirkel van het Nu
Waarin zich alles afspeelt

Alles bevindt zich in de cirkel van het Nu. Het Nu is een energie die je kunt voorstellen als een cirkel, waarin alles zich bevindt. Het verleden, de toekomst, het huidige, alles bevindt zich in de cirkel van het Nu. Jij wie je was toen je geboren werd en jij zoals je nu leeft en jij als je zeventig jaar bent. Jij levend en ook jij die dood bent. Alles vindt tegelijkertijd plaats in het Nu. Al je vorige levens, alle toekomstige levens, deze maatschappij en de New World spelen zich allemaal Nu af.

In de New World zijn we ons daarvan bewust, dat tijd anders is dan we denken in deze maatschappij. We zijn ons bewust dat alles zich in het Nu bevindt en afspeelt. Omdat alles zich in het Nu bevindt kun je ook met alles contact maken.

Er is niet iets wat niet Nu al aanwezig is of wat verdwenen is. Alles is altijd aanwezig. Alles zal er altijd zijn. Jij als klein kind, jij als indiaan, jij als tachtigjarige, speelt zich nu af. En ook jij als dood speelt zich  Nu af.

Omdat alles zich in het Nu afspeelt, kun je contact maken met wie je bent, wie je gaat zijn, met je dode zelf en dit leven dat je al vele malen geleefd hebt.

En niet alleen jij maar alles en iedereen is in het Nu aanwezig en zal in het Nu aanwezig zijn en blijven. Alles speelt zich tegelijkertijd af in het Nu.

Je wezenster bevindt zich altijd in het Nu, daarom is je wezenster ook je originele zelf, onafhankelijk van in welke leeftijd, welk leven of welke dood je ook bent. Contact met je wezenster is contact met het Nu.

Contact met je wezenster is contact met het Nu

Is contact met wie je bent, altijd

Zoals je nu bent in het leven, zo ben je ook in de dood

Waar jij je mee identificeert, wat jij geeft, dat is wat jij ervaart, zowel in het leven als dood

In de New World zijn leven en dood hetzelfde. Het enige verschil is dat mensen, over het algemeen, andere levende mensen kunnen zien en geen dode mensen. Dat wij doden mensen niet kunnen zien, betekent niet dat zij er niet zijn, het zegt alleen iets over onze onkunde om ze te kunnen zien. Levende en dode mensen zijn tegelijkertijd aanwezig.

De dood is energiek. Zoals je in het leven bezig bent, zo ben je ook in de dood bezig. In het leven ben je levend aan het zijn, in de dood ben je dood aan het zijn.

De dood overkomt jou niet. De dood komt uit jou

Van binnenuit komt de dood uit jou voort, jij bent de dood, jij bent dood

Hoe meer jij jezelf leert kennen in leven en dood

Hoe meer jij je veilig en Heel voelt
LEVEN (98)
Verbondenheid met je geliefden

In de New World gaan wij anders met dode mensen om. Zij spelen een rol in het dagelijks leven. Ze doen gewoon mee.

Omdat je in de New World als dode nog gewoon meedoet, ben je niet bang voor de dood. Je bent niet bang voor het missen van je geliefden en kinderen, want je blijft gewoon in contact met hen zoals nu ook in het leven.

En ben je bang dat je je geliefden gaat missen, dan intensiveer je je liefdesband al met hen gedurende het leven, zodat je voelt dat je altijd verbonden met hen bent. Waar jij ook bent in welk leven/dood dan ook.

crop
Contact met je dode zelf

In de New World ben je niet bang voor de dood, omdat je weet dat je Nu ook dood bent. Alles bevindt zich in het Nu, zowel je vorige levens als toekomstige levens en al je keren dat je dood bent.

Je maakt contact met jezelf als dood. Je leert jezelf kennen in de dood. Je hebt vele levens geleefd, zo ben je ook vele keren in de dood, en al die 'ikken' zijn er gewoon. En met elke dode ik kun je communiceren.

Hoe meer je jezelf leert kennen in het leven en de dood, hoe veiliger je voelt met jezelf. Want weet zoals je nu bent op aarde, zo zal je ook zijn in de dood.

LEVEN (100)
Je bent ruimer/ krachtiger

In deze maatschappij is er angst voor de dood. Dit komt omdat veel mensen hun bestaansrecht verbinden aan een tijdelijke identiteit, zoals aan een beroep, een overtuiging of aan moeder zijn.

Leg jij je bestaansrecht vast aan wie jij van origine bent, altijd zal zijn, zowel in de dood als in het leven; je wezenster. Je zal dan nooit meer bang zijn voor de dood of welke situatie dan ook, omdat jij, altijd in diep contact bent met jezelf, met wie je van origine bent.

Niemand of wat dan ook, ook de dood niet, kan dat van je afnemen, ook jij zelf niet. Jij bent altijd je wezenster, in contact met jezelf, nooit meer eenzaamheid, nooit meer missen, nooit meer zonder kracht.

Altijd ben jij krachtiger/ruimer/groter dan welke situatie dan ook

Daardoor besef je dat angst voor de dood een aangeleerde overtuiging is

Leef in de hemel op aarde

Afgestemd op je wezenster ervaar je vrede, harmonie en onvoorwaardelijke liefde

Je wezenster is het Nu, via je wezenster weet jij wie je van oorsprong bent, zowel op aarde, zo ook in de dood. Leef je afgestemd op je wezenster, dan leef je in geluk, in goddelijkheid. Dan leef je in het paradijs op aarde, zoals in de Hemel.

Ben jij in de dood afgestemd op je wezenster, dan ervaar je het prachtige witte licht, vrede, intense liefde en God, zoals in de hemel. Maar dat kan nu ook al, leef afgestemd op je wezenster en je leeft in de hemel op aarde.

Leef nu zoals je in de dood zou willen zijn

Licht, liefde, engel, kusjes gevend aan diegene van wie je houdt, vrij

Leef Nu

Je bent zo vrij als je van jezelf mag zijn

In de New World zal er geen euthanasie of abortus worden gepleegd.

Een kindje dat een paar maanden in de buik van de moeder leeft, heet een buikleven. Dat is geen miskraam, omdat ongeacht de lengte van een leven, het leven een zegen is, die wij mogen ontvangen en dienen.

Elke lengte van leven en dood oordeelloos ontvangen

Omdat in de energie de lengte van 1 dag net zolang is als 80 jaar; Nu

In de New World maak je dagelijks contact met de dood

Vele ziektes, zoals kanker, zullen daardoor geen rol meer spelen

In de New World laat je de dood toe in je leven. Ontmoet je jezelf in de dood. Is de dood dagelijks onderdeel van je leven, ruim je tijd in om dood te zijn, om contact te maken met de dood.

Hierdoor ervaar je rust, vrede, harmonie, goddelijkheid en levenskracht!

Vele ziektes, zoals kanker, zullen hierdoor geen rol meer spelen in de New World. Stel je voor?!

Ten volle leven

Als je geen angst meer hebt voor de dood

Dit leven, met deze persoonlijkheid, leef je meerdere keren

En je identiteit bepaalt wat je ervaart in het herhalende leven

Dit leven, dat je nu leeft, leef jij meerdere keren. Elke keer maak je hetzelfde mee, maar elke keer focus je op net iets anders, waardoor je elk leven als anders ervaart.

Wat jij meemaakt wordt bepaald door jouw bestaansrecht, welke identiteit jij kiest.

Wat jij dient bepaalt jouw bestaansrecht, bepaalt wat jij ervaart in dit herhalende leven.

Dat we dit leven meerdere keren leven herkennen we bijvoorbeeld aan een déjà vu of aan dat jij zeker weet hoe een gebeurtenis verlopen is, maar je partner zegt dat het juist anders verlopen is. Of we herkennen het aan kleine kinderen, die al heel goed iets kunnen. Zoals een vierjarig jongetje dat Bach prachtig kan spelen op de piano.

Je gaat meerdere keren dood in dit herhalende leven

En je switcht naar een ander leven met dezelfde persoonlijkheid

In dit leven ga je meerdere keren dood. Vaak zijn we ons dit totaal niet bewust. Het lijkt alsof we gewoon één leven leven met de persoonlijkheid die je nu hebt. Echter, in dit leven ga je meerdere keren dood. Je switcht dan met je bewustzijn van deze persoonlijkheid naar een ander leven toe.

Omdat je switcht naar een leven dat lijkt op het vorige leven (omdat je dit leven met deze persoonlijkheid meerdere keren leeft) lijkt het alsof we nog dezelfde zijn in hetzelfde leven, alsof we niet zijn dood gegaan.

Dit leven, met deze persoonlijkheid, leef je meerdere keren. Als je dood gaat, dan switch je naar één van die andere levens toe, waarin je ook deze persoonlijkheid hebt. Het lijkt dan dat je gewoon doorleeft in het eerdere leven, maar dit is niet het geval. Je bent dood gegaan en je bent je nu bewust van dit nieuwe leven. En je bent ook in de dood.

Vaak gebeurt het doodgaan en switchen onbewust. Soms merken we dat we in een ander leven zijn, omdat we ineens andere dingen gaat doen of zeggen. Na een switch kun je je anders gaan gedragen of voelen.

Soms gebeurt het switchen voor een ongeluk of life changing event, maar het gebeurt ook onopvallend.  Er zijn voorbeelden dat mensen doorleven na terminale kanker, of na een ernstig auto-ongeluk. Maar het kan ook een kleine gebeurtenis zijn waaraan we het herkennen, zoals de kleur van je ogen die verandert, of je krijgt andere vrienden, een andere partner of  ander werk.

In deze maatschappij zijn we ons er niet van bewust. In de New World wel en ruimen we er tijd voor in.

crop

Diegene die jij in je kindertijd was, leeft in een ander leven dan wie je nu bent

Ook je vader en moeder zijn niet dezelfde als jouw ouders van vroeger

Het bewust switchen van leven

Door het bewust kiezen van je bestaansrecht

Het switchen van leven gebeurt nu vooral onbewust, maar je kunt het ook bewust doen. Het leven dat jij leeft is het leven dat gekoppeld is aan het bestaansrecht waar jij je mee identificeert. Dus bijvoorbeeld Jan, hij identificeert zich met vader zijn, wat zijn bestaansrecht is, waardoor hij het vaderschap ervaart.

Daar waar jij je bestaansrecht op afstemt, dat leven ben je je bewust. Nu kun je bewust op een andere identiteit, ander bestaansrecht, af gaan stemmen en zo bewust van leven switchen.

Je kunt dit trouwens niet doen om iets te ontlopen. Wil je switchen om bijvoorbeeld de dood te ontlopen, dan zal je toch eerst bereid moeten zijn om dood te gaan, zodat je van leven kunt switchen.

Je bent nooit gevangen in een leven, je bent altijd vrij. Nu al doe je het, switchen en kiezen wat jij wilt ervaren, alleen gebeurt dit veelal onbewust, je kunt het ook leren om bewust te doen.

Het switchen doe je door alles te geven wat bij je nieuwe bestaansrecht hoort; je nieuwe leven te dienen, je gedrag, je zienswijze, je denken, alles af te stemmen op je nieuwe identiteit. Jij bent vrij om de ultieme vrijheid te ervaren.

Word bewust van jouw ultieme ruimte, kracht en vrijheid

Dien, geef en ervaar jouw vrijheid

Master your life!

Door te dienen wat jij wenst te ervaren

Dienen doe je door te ontvangen en te geven wat je wenst te ervaren. Door te zien, te horen, gedachtes te ontvangen, te ruiken, emoties te ontvangen in wat je wenst te ervaren.

Wens je bijvoorbeeld een liefdevol leven, dan dien liefde. Door alles wat je ziet, hoort, proeft, denkt en voelt te ontvangen als liefde. Alles, elke gebeurtenis,  elk persoon en ook jezelf ontvang je en zie je als liefde. Zo ga jij elke gebeurtenis, elk persoon en jezelf als liefde ervaren.

Doordat je alles als liefde ontvangt, zal je er op reageren als liefde en geef je liefde.

Alles en iedereen geef je liefde.

Elk gedrag, gedachte zal dienend zijn aan liefde, opdat jij bijdraagt aan liefde.

Dienen is: Ik ontvang, zie, geef, draag bij aan liefde.

Wat dien jij nu? Wat ontvang je? Wat geef je? Waar draag jij aan bij?

Je kunt alles wat jij wenst te ervaren dienen, zoals gezondheid, geluk, gelijkheid, goddelijkheid en de New World.

Dienen is: Ik ontvang, zie, geef en draag bij aan wat ik dien

Wat jij dient bepaalt welk leven jij bewust bent

Je ontmoet jezelf

De ander is jou uit een ander herhalend leven
crop

Omdat alles in het Nu afspeelt, dit leven dat je meerdere keren leeft met deze persoonlijkheid, kom jij jezelf meerdere keren tegen. Je ontmoet, ziet, jezelf als ander persoon.

Diegene die jij als de ander ervaart, ben jij letterlijk zelf. De ander is jou, die leeft in het herhalende leven van jou.

Vaak herkennen we onze andere 'ikken' niet. Maar je kunt die andere ik herkennen als jezelf, omdat hij/zij op jou lijkt (zowel uiterlijk als innerlijk). Het kan ook zijn, dat de ander niet op jou lijkt en dan herken je de ander op onbewust niveau.

Jouw andere 'ikken' hebben bijvoorbeeld hetzelfde haar of gedrag en dezelfde lach of hobby’s. Ook kunnen ze precies hetzelfde meemaken als jij. Ook anderen kunnen zichzelf in jou herkennen of kunnen zich juist vergissen in wie jij bent en zeggen: ‘Hé, ik dacht dat jij die was’.

Iedereen die jij ontmoet, aan wie je denkt, ben jij

Diegene die jij als ander bestempelt ben jij letterlijk zelf

Je leeft nu dit leven met deze persoonlijkheid een tig aantal keren. En je leeft in het Nu tegelijkertijd ook al je vorige levens en toekomstige levens met een niet herkenbare persoonlijkheid. Ook al deze levens leef je tig keer. En al deze levens spelen zich tegelijkertijd in de cirkel van het Nu af. Jij in al je persoonlijkheden spelen Nu.

Omdat je Nu al je levens leeft, terwijl wij het niet doorhebben, ben je er niet van bewust dat jij jezelf tegenkomt. Je ontmoet jezelf van al je levens die je leeft met deze huidige persoonlijkheid en die van al je levens die je leeft waarbij je je persoonlijkheid niet herkent.

Iedereen die jij ontmoet en aan wie jij denkt ben jij. Jij ontmoet ik. Jij bent ik. Ik ben jij. Jij is ik.

Iedereen ben ik, ook jij

Letterlijk, uit een ander leven, afspelend Nu

De Ik-cirkel

Iedereen die zich 'ik' noemt, ben jij
crop
Ik-cirkel

Ik in de New World heeft een hele andere betekenis dan Ik in deze maatschappij. Ik in deze maatschappij is 1 persoon. Ik in deze maatschappij gezien vanuit spirituele stroming is weer anders. Deze stroming zegt dat je met z’n allen één bent, dat jij onderdeel bent van een groter geheel wat één is.

Ik in de New World bestaat uit veel meer personen. Jij bent letterlijk iedereen die jij kent en waar je aan denkt of over fantaseert. Al deze personen ben jij letterlijk.

Alsof jij jezelf in de spiegel ziet als je naar een ander kijkt; je ziet jezelf. Jij leeft al die levens tegelijkertijd in het Nu, daardoor zie je ze. Maar in deze huidige maatschappij doen we alsof we verschillende 'ikken' zijn, maar jij bent letterlijk je moeder in een ander leven dat zich ook Nu afspeelt.

De Ik-cirkel ben jij met een hele grote groep personen, die jij kent of aan wie je denkt, die allemaal letterlijk jou zijn. Iedereen die zich 'ik' noemt, ben jij. De Ik-cirkel.

Dit maakt dat jij veel ruimer bent, veel groter bent, veel krachtiger bent, dan wie je dacht dat je was. Je hebt ook de kracht van een ander die jij tegenkomt of aan wie je denkt, omdat jij letterlijk de ander ook bent. Jij bent zoooo krachtig!

Ook de kracht van de ander is jouw kracht!

In verschillende levens zijn we allemaal elkaar en deze spelen zich Nu af

Jij bent Heel

Jij bent letterlijk iedereen en alles wat zich in een gebeurtenis afspeelt. Jij bent de gebeurtenis! Zonder jou geen gebeurtenis

Niet alleen personen die jij kent of aan wie je denkt vormen de Ik-cirkel, maar ook dieren, dingen en gebeurtenissen.

Jij bent letterlijk de ander, je kat, je fietsongeluk, je baas, je moeder, je kind. Al deze andere 'ikken' die jij als een ander mens, ding of dier ervaart, ben jij in een andere vorm. Jij bent Heel.

In de New World bevatten we dit. Dit brengt zoveel kracht en ook verantwoordelijkheid met zich mee.

Jij bent letterlijk die ijsbeer die geen ijs meer heeft om te leven, jij bent letterlijk het kindje op tv dat honger heeft, jij bent letterlijk Hitler en de jood uit de Tweede Wereldoorlog.

Niet in de zin dat we samen één zijn, maar in de zin dat jij letterlijk hen bent, te duiden in een ander leven wat allemaal tegelijkertijd afspeelt in het Nu.

In een aanrijding tussen een auto en een fietser bijvoorbeeld ben jij de fietser die wordt aangereden, ben jij de automobilist die de fietser aanrijdt, ben jij de fiets en ben jij het ongeluk. Jij bent alles, jij bent Heel.

Je doel is om jezelf Totaal te ervaren

In al je kracht, je heelheid. Jij bent het Al

Wat een vrijheid, verantwoordelijkheid, kracht en schuld!

Hoe jij over jezelf denkt, beïnvloedt de realiteit meteen, omdat jij de realiteit bent.

Snap je dat hoe jij over jezelf denkt direct jouw zelf beïnvloedt? Zo direct beïnvloedt jij anderen ook. Niet alleen door hoe jij over hen denkt, want wat jij over hen denkt maakt hen zo, maar ook hoe jij over jezelf denkt maakt hen zo. Want zij zijn jou andere 'ikken' in de Ik-cirkel. Zie je hoe krachtig jij bent? Jij creëert jezelf, de ander, de wereld, want jij bent Heel.

Laat jouw Ik-cirkel een liefdesnest zijn

Hoe creëer jij jezelf, de ander, de wereld?

Jij bent een transformator

Zo ben jij de brug van de New World
hart4 bewerkt

Alles is er voor jou, omdat jij alles bent. Jij bent Heel. Alles is een uiting van wat jij ervaart. De wereld en anderen leven in jou.

Zie jij anderen dan creëer jij hen. En zo ben jij een transformator.

Jij kunt niet redden, helpen en jij kunt geen slachtoffer of dader zijn. Het enige wat jij kunt doen is de wereld met alles en iedereen erin zien vanuit je wezenster en vanuit dat oogpunt met hen omgaan. En vandaar uit behandel jij jezelf, anderen, en de wereld totaal anders; vanuit vreugde, schoonheid, dankbaarheid, vrijheid, onvoorwaardelijke liefde, gelijkheid en goddelijkheid. Zo ben jij de Bridge to the New World.

Wanneer jij de ander niet als liefde ziet, ben jij degene die aan de slag moet

Leef vanuit je wezenster, ontvang de ander onvoorwaardelijk

Ik weet de uitkomst

Opdat wat jij dient, wat jij geeft, is wat jij gaat ervaren en ik dus ook

Je weet nu al hoe de uitkomst zal zijn. Leef je vanuit de kracht vreugde, dan zal je een vreugdevol leven en dood lijden. Leef je vanuit projectie en slachtofferschap dan zal jij je een slachtoffer voelen van je leven en dood. Leef jij vanuit je wezenster dan ervaar je geluk, schoonheid, onvoorwaardelijke liefde en goddelijkheid en zal jij een liefdevol goddelijk leven en een liefdevol goddelijke dood ervaren.

Je weet de uitkomst al, want wat jij gaat ervaren is datgene wat jij gaat dienen, wat jij gaat geven, wie jij gaat zijn, welke bestaansrecht jij jezelf geeft.

In de New World geef jij jezelf, jouw originele kracht van uit je wezenster, hierdoor ervaar je vreugde, geluk, onvoorwaardelijke liefde en goddelijkheid. In alle gedragingen en gebeurtenissen erken en ontvang jij jezelf en anderen in wie zij daadwerkelijk zijn; vreugde, schoonheid, vrede, dankbaarheid en goddelijkheid.

Je bent aanwezig, je bent krachtig, je bent vrij. Jij bent Heel.

Leef, dien en geef nu

Wat jij in de toekomst wenst te ervaren

Op deze website leg ik alles beknopt uit, maar tijdens een lezing of retreat ga ik dieper op de stof in. Ook in het boek Bridge to the New World zal ik deze onderwerpen verder uiteenzetten, want jouw impact op deze wereld doet er toe, opdat jij realiseert hoe powerful je bent, want jij bent de brug van de New World.

Jouw leven verandert niet; jij verandert van leven

Ik kan zo met jou in een leven stappen, waarbij we kracht ervaren; geluk, schoonheid, dankbaarheid en onvoorwaardelijke liefde

Ervaringen en reacties

Ervaringen van deelnemers aan persoonlijke gesprekken, workshops en retreats

'Ontmoeting met Jeannette
Maakt harten open
Niet voor 50%
Maar 100%
Altijd er zijn voor je
Tijdens retraite's
Na retraite's en zelfs ervoor
Verandering teweeg
Brengend
Op alle niveau's
Luiken gaan open
En sommige dicht
Altijd is er Liefde
Bewustwording van dat
wat Leven heet
Bewustwording van dat
Wat Dood heet
Blij en dankbaar
Dat zij in mijn leven
Kwam en is
Dhanyavad, Dhanyavad.'

M.T.

4. tarief b